Monark

trektop
”Alla svenskar borde ha råd att färdas kungligt.
Så tänker vi här på Monark idag- och så tänkte gamle Birger Svensson när han startade sin lilla cykelfirma 1908. Under årens lopp har samhället förändrats och cykelns roll i folkhemmet med det. Än idag är Monark svenska folkets cykel och nu tar vi med oss kungligheterna in i vårt andra århundrade. Nya svenskar och nya tider kräver nya cyklar.”


Monark herrcyklarMonark damcyklarMonark OrginalMonark CityMonark Junior

Monark Hem